Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności
im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego