10:00 - 10:15
UROCZYSTE OTWARCIE
Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
10:15 – 11:45
Sesja I
ROZWÓJ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO WARUNKIEM EFEKTYWNEJ TRANSFORMACJI W KIERUNKU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 • Rola sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w optymalizacji możliwości przyłączeniowych źródeł odnawialnych – neutralność klimatyczna i technologiczna
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączania nowych instalacji OZE – rola hybrydyzacji źródeł wytwórczych, usług DSR i lokalnego bilansowania
 • Rola paliw niskoemisyjnych i magazynowania energii w stabilizacji sieci
11:45 – 12.15
PRZERWA
12:15 – 13.45
Sesja II
DRUGA FAZA ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
 • Rozporządzenie w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym – ramy systemowe postępowania
 • Etap rozstrzygający oceny wniosków o wydanie PSZW – istotne kryteria
 • Rola partnerstwa w rozwoju projektów morskich farm wiatrowych
 • Harmonogram notyfikacji pomocy publicznej i przeprowadzania aukcji w ramach drugiej fazy rozwoju projektów
 • Optymalizacja wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych
13:45 – 14.15
PRZERWA
14:15 – 15.45
Sesja III
KIERUNKI REALIZACJI LOKALNEGO POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO
 • Lokalna transformacja energetyczna – jak ją realizować poprzez zaangażowanie społeczności lokalnych?
 • Rola Samorządów i liderów lokalnych
 • Wyzwania społeczne a regulacje – Dyrektywa Rynkowa, Dyrektywa RED II, Nowelizacja Ustawy o OZE
Uczestnicy poszczególnych paneli
Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Marcin Ścigan – Dyrektor, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Andrzej Kaźmierski – Dyrektor, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
Tomasz Tarwacki – Dyrektor, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Włodzimierz Pomierny – Dyrektor, Agencja Rozwoju Przemysłu
Sebastian Jabłoński – Prezes Zarządu, Respect Energy
Zofia Romanowska – Orsted Polska
Andrzej Konarowski – Acciona Energy Poland
Marcin Wiśniewski – Dyrektor ds. Regulacyjnych, Equinor Polska
Carlos Alvarez – Director of grid connection, Huawei Spain
Tomasz Libront – Prezes Zarządu, Smartt Re
Anna Żyła – Dyrektor, BOŚ Bank
Agnieszka Spirydowicz – Prezes, Zklaster
Grzegorz Maśloch – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
Piotr Gutowski – Wiceprezes Zarządu, ONDE
Przedstawiciel Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
Albert Gryszczuk – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Klastrów Energii

Bartosz Dujczyński – Proventus Renewables